Byggeregnskabssystemet WinBRS

Regnskabsprincip.

Byggeregnskabssystemet består af et dispositionsregnskab og et anvisningsregnskab, som er integreret i hinanden.
Dispositionsregnskabet skal løbende vise, hvilke beløb der er disponeret for, enten i form af overslagssummer eller i form af bindende økonomiske forpligtigelser som f.eks. kontrakter/tilbudsaccepter og købsordre. Disse beløb bogføres sædvanligvis som anskaffelsessummer.
Regulering af anskaffelsessummer sker med tillæg og fradrag, f.eks. i form af accepter eller aftalesedler. Regnskabet vil altid vise den regulerede anskaffelsessum som anskaffelsessum + tillæg - fradrag. Et tillæg eller fradrag på en anvisningskonto vil normalt skulle modposteres på en disponibel konto, f.eks. konto for uforudseelige udgifter. Følges dette princip, vil den samlede sum af tillæg og fradrag altid være kr. 0.

Anvisningsregskabet skal på tilsvarende måde løbende vise, hvilke beløb der er anvist på de enkelte konti.
Beløbet i restkolonnen viser forskellen mellem den regulerede anskaffelsessum fratrukket summen af anvisninger.

Kontoplan.

Kontoplanen er opdelt i 2 niveauer. Det overordnede niveau kaldes Gruppekonto. Der kan ikke bogføres på gruppekonti, idet disse alene er beregnet til at gruppere anvisningskontiene. Eksempler på gruppekonti kunne være Omkostninger og Entreprenørudgifter.
Under hver gruppekonto kan der oprettes et valgfrit antal anvisningskonti. Bogføring af anskaffelsessummer, tillæg og fradrag samt anvisninger sker på disse konti.
Det kan ofte være en fordel at oprette en eller flere standard kontoplaner, som så kan bruges som udgangspunkt i aktuelle byggeregnskaber. Du kan oprette en standardkontoplan ved at oprette en fiktiv sag, hvori du opretter de ønskede gruppekonti og anvisningskonti. Du kan give sagen et navn, som fortæller, hvilken kontoplan den indeholder, f.eks. Kontoplan for støttet byggeri. Når du efterfølgende ønsker at anvende denne kontoplan i en aktuel sag, kopierer du filen med standardkontoplanen over i den fil, som du ønsker at anvende til sagen. Når du har åbnet denne kan du rette sagsnavnet og sagsnummeret til det du ønsker.

Statusoversigten.

WinBRS indeholder en række udskriftsmuligheder, hvoraf statusoversigten er den, der hurtigt giver et samlet billede af byggesagens økonimo.
Nedenstående er eksempel på en statusoversigt fra det medfølgende demo-eksempel: